Vila Tugendhat

Když Greta Tugendhtová hovořila v roce 1969 ve svém rodném městě o okolnostech a průběhu stavby jednoho z nejslavnějších rodinných domů, na světě, hned na úvod řekla: „Vždy se mě ptají, proč jsme si jako Brňané dali v Brně postavit dům od Miese van der Rohe.
Citovanou otázku zodpověděla vyprávěním o letech strávených v Berlíně, kde často pobývala ve společnosti, která se scházela v domě historikaumění Eduarda Fusche. Právě tento dům ji zaujal propojením obývací místnosti se zahradou a přehledným rozdělením na různé životní a obývací sféry. Dalším impulzem se pro Gretu Tugendhatovou stalo sídliště Weissenhof ve Stuttgartu. Tato vzorová ukázka architektury Neuens se stala nejen demonstarcí moderního bydlení, ale také nových stavebních materiálů a technologií. Rok 1927 se tak zřejmě stal stěžejním v rozhodnutí paní Grety a jejího nastávajícího manžela Fritze Tugendhata oslovil právě tohoto architekta.

Greta a Fritz pocházeli z německých židovských rodin průmyslníků a obchodníků, které byly už po několikátou generaci usazeny v Brně a na Moravě.Oba také byli od dětství přesyceni bohatými interiéry svých domovů. Sama paní Greta o tom po třiceti letech v Brně řekla: „Vždycky jsem si přála mít prostorný moderní dům jasných a jednoduchých tvarů. A můj muž se přímo děsil pokojů plných figurek a deček, jak je znal z dětství.“
Především paní Greta, avšak jistě podporována jejím nastávajícím manželem, toužila oslovitLudwiga Miese van der Rohe. 
„ Jeho osobnost na nás tak zapůsobila, že již od prvního okamžiku naší rozmluvy bylo jasné, že dům postaví on Ze způsobu jakým mluvil o svém stavění, jsme cítili, že máme před sebou skutečnou umělce. Říkal například, že ideální rozměry místnosti nelze vypočítat, prostor je nutné cítit.“
Miese se douho nerozhodoval a zakázku přijal. Neváhal také svěřit realizaci stavby brněnské stavitelské firmě. V mladém páru získal kultivované klienty, kteří až na dílčí a společně dohodnuté změny respektovali jeho vizi, přičemž finanční limity nehrály žádnou roli. Pouze představu o objemu a rozlehlosti stavby měli manželé původně skromnější.

Koncem roku nám Mies oznámil, že plán domu je hotov. S napětím jsme vstoupili do jeho kanceláře.
Prve jsme si všimli malých křížků v asi pětimetrových odstupech. Zeptali jsme se, co to je, načež Mies zcela samozřejmě odpověděl: „ To jsou železné podpěry, které ponesou celou stavbu. Tenkát ještě nebyl postaven žádný soukromý dům se železnou konstrukcí.

Greta a Fritz Tugendhatovi tento projekt až na drobné výhrady, které Mies akceptoval, beze zbytku přijali: „Když však, ale můj manžel při jedné pozdější rozmluvě postavil proti tomu, aby všechny dveře sahaly od podlahy až ke stropu, odvětil Mies: „ Pak nestavím!“

Již od počátku roku 1938 bylo zřejmé, že politická situace v Evropě se blíží k eskalaci, která dříve či později vyústí v otevřený válečný konflikt v Evropě.
Adolf Hitler začal vyvíjet tlak na Rakousko, aby se připojilo k Německu.
Greta a Fritz Tugendhatovi pochopili vážnost situace již po anšlusu Rakouska. Ještě před Mnichovem, během léta 1938 odešli do švýcarského Sankt Gallen. Patřili k prvním židovským rodinám, které opustili Brno. Právě jejich židovský původ a práce pro organizaci Liga za lidská práva, která pomáhala, již od roku 1933 německým uprchlíkům pronásledovaným hitlerovským režimem, by pro celou rodinu znamenaly jistou smrt. 
Těsně po vypuknutí 2.světové valáky byl dům 4.října 1939 konfiskován gestapem a d 1.ledna 1942 se stal majetkem Německé říše.

S láskou Vaše Šárka

z
Ochrana osobních údajů Cookies