Velké ženy dávné historie ....

Eleonora Amálie

Foto: pinterest.com

Doba a místo – rok 1682, Česko

Její příběh

Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu byla česká šlechtična z rodu Lobkowiczů, kněžna ze Schwarzenbergu a vévodkyně krumlovská. Při jmenování jejích titulů bychom však neměli zapomenout na ten nejzajímavější – Eleonora byla také nazývána první upíří princeznou. O jejím dětství a dospívání se moc informací nedochovalo. Provdala se za bohatého Adama Františka a o třináct let později, po jeho smrti, zdědila veškerý jeho majetek. Právě v tomto okamžiku se stala terčem pomluv. Začaly se o ní šířit různé mýty a legendy.

Zajímavosti

Kněžna milovala hony a společenské akce. Byla také výbornou střelkyní. Zásadně však nestřílela vlky, protože věřila legendě o založení Říma, kdy měli být Romulus a Remus odkojeni vlčím mlékem. Kvůli její lásce k vlkům i jejich chovu na zámku ji lidé spojovali s upíry i ďáblem. V té době se navíc v Moravském Krumlově našly i hroby, ve kterých bylo možné spatřit „protiupírské“ zásahy.

Kleopatra

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Doba a místo – rok 69 před naším letopočtem, Alexandrie, Egypt

Její příběh

Kleopatra byla egyptská královna pocházející z dynastie Ptolemaiovců. Už od dětství vyrůstala v bojích a válce rodu. Byla však velmi chytrá, a tak si svou vládou dokázala získat mnohé občany, ale i velké a důležité muže Říma. Nejdříve svedla Caesara, od kterého potřebovala ochranu, a poté s ním zplodila i syna. Následně si okolo prstu omotala i Marca Aurelia. Byla opravdu výbornou političkou, ale zároveň okouzlující ženou.

Zajímavosti

Tato bezesporu nejzajímavější egyptská vládkyně byla přezdívána Královna králů. Existuje nespočet obrazů slavné vládkyně, ale dodnes se vedou spory o její kráse. V některých případech je dokonce tvrzeno, že vůbec hezká nebyla a že měla velký nos, křivá ústa a spíše mužské rysy. Do dnešního dne se přesně neví, kde byla pohřbena, ani jak zemřela. Existují jen domněnky, že zemřela na otravu hadím jedem. Ovšem otázkou zůstává, zda je tato domněnka založena na reálném základu, protože Kleopatra ovládala míchání různých přírodních směsí, mastí i „lektvarů.“ Sama tedy dobře věděla, jak s jedy zacházet a jak je využít ve svůj prospěch.

Johanka z Arku

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Doba a místo – rok 1412, Francie

Její příběh

Johanka z Arku, zvaná také Jana z Arku nebo Panna orleánská, byla francouzská dívka, která slýchala hlasy, které ji zavedly až do armády. Mívala také vidění, ve kterých se jí zjevovali andělé a světci. Stanula v čele francouzských vojsk a za doby stoleté války bojovala proti Angličanům.

Zajímavosti

Před svou smrtí byla nařčena z kacířství a čarodějnictví. Byla upálena. V roce 1920 došlo k jejímu ospravedlnění, byla nazvána mučednicí a svatořečena. Dodnes se přesně neví, jestli byla opravdu panna a zda nebyla do celé této politické a vojenské situace plánovitě nasazena. Johanka si nechala vyšít na korouhev květy lilie a slova Jesus Maria. Když zachránila Francii, bylo jí teprve 16 let. Bylo o ní napsáno velké množství knih, natočeno několik filmů a také muzikál.

Alžběta Báthoryová

Doba a místo – rok 1560, Maďarsko a Slovensko

Foto: pinterest.com

Foto: pinterest.com

Její příběh

Alžběta Báthoryová, přezdívaná Čachtická paní, byla uherskou hraběnkou. Byla tmavooká, tmavovlasá a velmi pohledná. Ovládala několik jazyků. Již v 15 letech se provdala za významného šlechtice Františka Nádasdye. Měli spolu pět dětí, z nichž dvě zemřely již v raném věku. František měl drsnou a prudkou povahu, ale s Alžbětou prý zacházel dobře. U Alžběty se postupně začaly projevovat sadistické sklony, které si vybíjela na svých poddaných. Traduje se, že její manžel o zločinech věděl a toleroval je.

Zajímavosti

O Alžbětě koluje velké množství legend. Je pokládána za největší ženskou vražedkyni v celých slovenských i maďarských dějinách. Říká se o ní, že své podané a svěřenkyně zavírala do tajemných komnat svého hradu a poté je mučila a vraždila. Nejznámější legendou je tvrzení, že se koupala v jejich krvi, což jí údajně mělo přinést věčné mládí. Jiné prameny uvádí, že šlo o obyčejnou bylinkovou lázeň, která jen měla červenou barvu. Při vyšetřování ale bylo v hradu nalezeno několik dívčích těl a my se dodnes můžeme pouze domnívat, zda v tomto místě řádil mor, anebo právě Čachtická paní.

S láskou Šárka

Zdroj: kralovstvizen.cz

z
Ochrana osobních údajů Cookies