Varovné sny autora Kytice

Erbena máme díky školní výuce v podvědomí jako suchého úředníka, neunavného archiváře, obětavého sběratele lidových písní a pohádek a také nemocného introverta, se kterým nebyla příliš velká zábava. Jeho Kytice vypadá v těchto souvislostech jako šokující zjevení. A přesto je to základní dílo české poezie, které navíc zlidovělo a další generace se stále k němu vrací

Musel vést neustálý zápas o živobytí, zajištění rodiny, vyrovnávat se se smrtí dětí a manželky a také s vastní těžkou plícní chorobou. Často nevěděl, jestli své dílo dokáže dokončit, jestli bude ještě příští týden naživu. 
Také se říkávalo, že má podívné zvrhlé choutky, že ho fascinují takové věci, jako třeba zazdívání panen a dětí do středověkých hradů.

Dochovalo se několik zlomků neúplných Erbenových deníků, do nichž zapisoval své sny a zážitky, a to je vskutku chvílemi přímo hororová četba. Například sugestivně líčí příšernou tvář stařeny, snad smrtky, snad čarodějnice, která se za ním ohlédla u hřbitova. Nebo sen, v němž viděl jakéhoso křížence opice a člověka, jenž v potrhaných cárech oděvu a s řehtavými skřeky běhá po čtyřech lesem. 
Většinou své záznamy končí slovy: "Vzbudil jsem se ve smrtelném potu." "Probudil mě hlas zvonů a obešel mě mráz." Svědčí to o tom, že měl ze svých snů strach, proto si taky některé zapisoval a věřil, že je v nich zašifrováno nějaké varování z jiného světa.

Je zajímavé, že Erben, ačkoliv romantickému zájmu o mýty, báje balady také podléhal, byl k faustovským zápasům s ďáblem skeptický. Obdivoval Máchu a současně ho nesnášel. Málo se ví, že Erbenova balada Záhořovo lože vznikla polemika s Máchovým Májem a je psaná trochu v máchovském stylu. V kytici najdeme jen upravenou a velmi uhlazenou verzi Záhořova lože. Ovšem původní Záhoř, kterého Erben psal jako student po těžkém záchvatu s chrlením krve, na hranici mezi životem a smrtí, nikdy nedokončil a nikdy nepublikoval. V něm si vyřizoval i účty s otcem a se svou představou, že otce zabil. Řeknu Vám, to je tedy síla, troufám si tvrdit, že jde o nejmorbidnější verše v české poezii, které vrcholí vylézáním ropuch očima lidské lebky a rozvěšováním střev po větvích lesních stromů.... 
V záhořově loži, jeho oficiální verzi, není uvedem důvod loupežníkovy hrůzy, když zjistí, že v pekle na něj mají připraveno Záhořovo lože. V původní vezri je to krvavé manželské lože, v němž Záhoř, strašný lesů pán, ubodal svého otce, protože žárlil na matku....

Vaše Šárka

z
Ochrana osobních údajů Cookies