Historie, kvalita, ruční práce - TONAK

Dobové prameny dokládají kloboučnickou výrobu v Novém Jičíně již v 16.toletí. V roce 1630 byly městskou radou potvrzeny artikuly kloboučnického cechu, do kterého roku 1799 vstoupil i mladý tovaryš Jan Nepomuk Hückel, s jehož jménem jsou kořeny historie Tonaku velmi úzce spjaty. Kloboučnickému řemeslu se ve své vlastní dílně věnoval i jeho bratr Augustin, jehož syn Jan převzal později živnost po svém strýci Janu Nepomukovi, obě dílny v roce 1848 sojil, zřídil rozsáhlou manufakturu a položil tak základy rodinné firmy. V roce 1865 Jan Hückel zavedl do výroby několik pracovních strojů a stal se zakladatelem mechanizované tovární výroby srstěných klobouků v celém tehdejším Rakousku. Výroba se úspěšně rozvíjela a tak o dva roky později mohl postavit novou továrnu vybavenou moderním technickým zařízením.

1.ledna 1869 vznikla veřejná obchodní společnost J. Hückel a synové. Pod tímto názvem firma působila až do svého znárodnění v roce 1945, kdy se stala spolu se svými novojičínskými konkurenty "Bratří Böhmové" a "A. Peschl" a valašskomeziříčskou "Janyškovou" továrnou součástí národního podniku, který od roku 1947 začal používat novou slovní značku TONAK - továrny na klobouky. 

Nejobdivuhodnější je obrovský podíl ruční práce, která provází desítky výrobních operací jednoho každého výrobku a naplňuje nás úžasem a nezměrným obdivem k lidské práci.

Vaše Šárka 

z
Ochrana osobních údajů Cookies